Plans LGTBI+ a les empreses

El Consell Comarcal del Bages participa del projecte TransFeina Manresa/Bages conjuntament amb l’Ajuntament de Manresa.

Aquest projecte té per objectiu millorar la inserció laboral de les persones trans* i del conjunt de persones LGTBI residents al
Bages.

Aquest programa d’assessoraments és una de les actuacions principals del projecte, amb l’objectiu d’oferir
acompanyament i assessorament tècnic específic per a empreses que volen implementar un Pla de diversitat adreçat
al col.lectiu LGTBI+.

A partir d’aquesta iniciativa que millora les polítiques de responsabilitat social corporativa de les empreses es preveu fer un
pas endavant i incorporar la perspectiva de diversitat a partir de la sensibilització de les plantilles. Així també es
desenvoluparan circuits o actuacions en els protocols, per promoure la prevenció i protecció de situacions d’assetjament
laboral per raó de sexe i/o gènere. Aquesta actuació es desenvoluparà a partir d’assessoraments a empreses en matèria de
diversitat afectiva, sexual i de gènere.

 

 

Més informació: https://drive.google.com/file/d/1MieaUmfUtZ1hzvMChoBxnEPWApm_zsEZ/view