Suport tècnic per a la implementació de plans d'igualtat a les empreses locals

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages s’ha adherit aquest mes de setembre al Pla d’Igualtat de gènere de la comarca del Bages 2021-2025, una eina de coordinació supramunicipal de polítiques i actuacions en matèria d’igualtat, promoguda pel Consell Comarcal del Bages.

L’Ajuntament, en el marc del Programa Bages Treball, Talent i Tecnologia, ofereix a les empreses del municipi la possibilitat de rebre suport tècnic d’assessoria per a la implementació de plans d’igualtat.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures per assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i per eliminar la discriminació per raó de sexe. Els plans d'igualtat fixen els objectius que es volen assolir, les estratègies que s'han d'adoptar i les accions concretes per aconseguir-los, així com sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius proposats.

Poden accedir a aquest assessorament totes les empreses del municipi amb menys de 50 persones en plantilla.

Les empreses interessades en aquest servei, poden posar-se en contacte amb l’Oficina de Recuperació Econòmica a través del correu electrònic sfb.promocio.econom@santfruitos.cat o trucant al 93 8789702.