Aprovat el projecte d'urbanització del PI Santa Anna

El projecte d’urbanització del Polígon Industrial de Santa Anna, on operen actualment una quarantena d’empreses, ha estat aprovat definitivament.

Pel consistori, la finalització de la urbanització d’aquest polígon es considera una obra prioritària, tant per les empreses que hi operen com per aquelles que s’hi vulguin implementar, però per poder donar per finalitzada la seva urbanització, és necessària la realització de diverses obres pendents: millores en les xarxes de subministraments de sanejament, pluvials, aigua potable i xarxa elèctrica, algunes actuacions de pavimentació i la creació d'un nou accés a una de les parcel·les d'equipaments, tant per a vianants com per a trànsit rodat.

Per tal de fer possible el projecte, s'ha aplicat un sistema de gestió de reparcel·lació en modalitat de cooperació, on el consistori pren la iniciativa d'assumit l'encàrrec de gestió de la seva urbanització i els propietaris faran front a les despeses corresponents.

Properament es farà la licitació i contractació de les obres, que s'executaran en un termini de nou mesos un cop s'hagin realitzat els tràmits previs necessaris, i suposaran una inversió de 1.194.400 € per part dels propietaris.

Un cop finalitzada la urbanització d'aquest sector, l'Ajuntament podrà recepcionar els vials, les zones verdes i les parcel·les d'equipament, i aquelles que siguin privades podran assolir la condició de solar.