L'alcaldessa fa públic un ban informatiu per limitar el consum d'aigua a causa de l'actual sequera

A causa de l'alerta per sequera en l'àmbit Ter-Llobregat l'alcaldessa de Sant Fruitós ha dictat un ban informatiu per establir diverses restriccions i recomanacions en mesures d'estalvi establertes en el Pla Especial d'actuació en situació d'Alerta i Eventual Sequera de l'Agència Catalana de l'Aigua.

En aquest estat d'alerta de sequera les restriccions limiten l'aigua en l'ús agrícola i industrial, parcs, jardins i espai lúdics, com ara piscies i fonts. No afecten, però, en l'aigua de boca, ja que la dotació màxima a donar es situa en 250 litres per habitant i dia. Tot i això, es recomana a la ciutadania un esforç per minimitzar el consum d'aigua per tal de preservar aquest recurs essencial. Aquesta situació es mantindra fins a qualsevol canvi o modificació que es produeixi, d'acord amb les instruccions de la Generalitat de Catalunya. 

Més informació: Enllaç