Inici d'obres de millora de la xarxa d'abastament d'aigua potable al polígon de Sant Isidre

Us informem que a partir del 23 de Maig s'inicien les obres de millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable al c. Pic Negre, cantonada amb ctra. Berga, del polígon industrial Sant Isidre.

Els treballs tenen per objectiu renovar un tram de l’artèria de distribució d’aigua potable, en concret en el seu creuament al c. Pic Negre cantonada amb ctra. Berga del polígon industrial Sant Isidre, així com d’una vàlvula de seccionament annexa. Aquesta actuacióes troba inclosa al Pla director del servei d’abastament d’aigua potable.

Els treballs es preveu que durin 2 setmanes, i aquests tindran una afectació a la circulació viària a la calçada del citat vial, no obstant, en tot moment quedarà garantida la correcta circulació al preveure’s l’execució de les obres per trams. Tanmateix, quedarà garantit en tot moment l’accés als guals de les activitats econòmiques implantades. Les citades obres es troben incloses al Pla anual de reposicions i millores en instal·lacions municipals d’abastament d’aigua potable.

Aquests treballs han estat encarregats per part de l’Ajuntament a Aigües de Manresa,SA com a mitjà propi per a l’explotació i manteniment de la xarxa d’abastament d’aigua potable.