MODELS RIERA

Polígon El Grau
Fabricació de models i motlles per a la foneria
Poligon Industrial el Grau, 30
Sant Fruitós del Bages 08272
93 873 69 73
vriera@modelsriera.com
https://modelsriera.com/


SERVEIS EMPRESA

L'empresa Models Riera ofereix disseny cad-cam, assesoria i fabricació de models per fundició, desenvolupament de prototips, reparació de models i motlles, i fabricació de coquilles, utillatges, galgues de control i caixes de noios.