Polígon industrial Llobregat - Torroella

El Polígon Industrial Llobregat - Torroella es troba situat a l'est del nucli urbà, a Torroella de Baix.

Veure a Google Maps

Extensió total: 57.515m2

Sòl d’ús industrial: 30.519m2 (ocupat 100%)

Empreses instal·lades: 5

Parcel·les disponibles: 2

Serveis de proximitat: No

Senyalització viària: Bona

Accessibilitat per a vehicles: Corba adequada a vehicles de gran tonatge

Accessibilitat per a vianants / bicicletes:  Regular, amb passos de vianants i bandes sonores

Serveis urbanístics i de telecomunicacions

  • Xarxa de clavegueram
  • Xarxa contra incendis
  • Xarxa d’enllumenat públic
  • Cobertura de telefonia mòbil
  • Cobertura de banda ampla
  • Cobertura ADSL