L'Ajuntament aprova el pressupost més alt de la història del municipi de més de 14 milions d'euros

El passat dilluns 9 de gener el ple de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va aprovar el pressupost municipal per l'any 2023, amb els vots a favor de l'equip de govern (ERC, Junts i PSC) i els vots en contra dels regidors de GfP.

El pressupost que ascendeix és la xifra més alta de la història del municipi, 14.053.828 €,  i suposa un increment de l'11,41% respecte als números de l'any anterior. El pressupost aprovat ha estat possible tot i la congelació de les taxes i impostos municipals. L'augment pressupostari s'ha realitzat, principalment, gràcies a la mobilització del fons municipal de patrimoni del sòl, del qual fins al moment no se n'havia fet ús, i de l'adjudicació de nombroses subvencions fruit de les sol·licituds presentades per finançar diferents projectes al municipi.

El pressupost s'ha treballat buscant un equilibri entre el manteniment de les accions de polítiques d'ocupació i de promoció de la recuperació social, iniciades l'any passat, i fent una clara aposta per la millora de la via pública, amb més finançament per al manteniment i per a nous projectes, el suport a les famílies en situació de vulnerabilitat, l'impuls d'importants projectes en política d'habitatge i seguint en la línia de treballar per dotar el municipi d'energies més netes.

Pel que fa a la despesa corrent, aquesta ha augmentat un 6,13%, una xifra que suposa 543.472 € més que l’any 2022 degut principalment a l’augment dels costos dels subministraments, la pujada del 2,5% del salari dels treballadors i un augment de la despesa en la recollida i gestió de residus per tal de millorar el servei.

El pressupost per a les inversions arriba als 4.292.761 €, un 26,12% més que l’any anterior. En aquest sentit, cal tenir en compte que es preveu un fort augment de les subvencions d'ens supramunicipals que han de permetre finançar diferents projectes previstos com ara la instal·lació de plaques solars en edificis municipals, la construcció d'una central tèrmica de biomassa pel pavelló i l'escola Pla del Puig, la construcció d'un edifici d'habitatges municipals o la renovació de la xarxa d'aigua a Les Brucardes i a Pineda de Bages, entre altres.

Com a grans projectes pel proper exercici cal destacar la construcció del nou pavelló i gimnàs de l'escola Pla del Puig, que ja s'ha licitat, el carril bici que connectarà el nucli amb Torroella de Baix, la urbanització del nou parc Bertrand i Serra, l'ampliació del cementiri municipal així com altres projectes importants d'arranjament de carrers i altres millores en la via pública i els equipaments.