Finalitzen els treballs de reurbanització de la zona industrial de Peinaje de Río Llobregat a Sant Fruitós

El passat divendres es va possar fi a la urbanització de la zona industrial de Peinaje de Río Llobregat de Sant Fruitós de Bages.

El projecte d’urbanització, aprovat al 2018, volia assolir les diferents mancances urbanístiques  que no permetia que la zona industrial pogués renovar-se i adequar-se als temps actuals i a les necessitats de les empreses que hi ha ubicades.


Les obres que s'hi ha realitzat han consistit, per una banda, en la construcció de nous vials d'entrada a la zona des de la carretera B-451, cosa que permetrà un millor accés per a l'entrada i sortida de mercaderies i per als treballadors de la zona.

Per altra banda, s'han realitzat importants millores en el sistema de clavegueram i gestió de l'aigua, dotant la zona d'un drenatge d'aigües pluvials, d’un sistema de retenció de sòlids als punts d'abocament, i la conducció de les aigües residuals generades per les empreses així com també la instal·lació d'un sistema d'abastament i reserva d'aigua de protecció contra incendis.

La urbanització també ha dotat de nou enllumenat a la zona d'accés al polígon i s'ha realitzat la neteja de tota la vegetació que es trobava en el camí que arriba fins a la zona verda, on també s'hi ha instal·lat mobiliari urbà.

La finalització d'aquesta urbanització permetrà que les naus industrials que s'hi troben ubicades puguin renovar-se i actualitzar-se com per exemple amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques.