Polígon industrial La Bòbila

El Polígon Industrial La Bòbila es troba situat al nord-oest del nucli urbà. Entre la C-16c i la B-4512

Veure a Google Maps

Extensió total: 59.325m2

Sòl d’ús industrial: 39.963m2 (ocupat 66%)

Empreses instal·lades: 34

Parcel·les disponibles: 1

Serveis de proximitat: Recollida de residus, reciclatge, bar/restaurant i gasolinera

Senyalització viària: Bona

Accessibilitat per a vianants / bicicletes:  Bona, amb passos de vianants i bandes sonores

Serveis urbanístics i de telecomunicacions

  • Xarxa de clavegueram
  • Xarxa contra incendis
  • Xarxa d’enllumenat públic