Polígon industrial La Serreta

El Polígon Industrial La Serreta es troba situat al nord del municipi, al peu de la C-16c

Veure a Google Maps

Extensió total: 70.686m2

Sòl d’ús industrial: 56.9361m2 (ocupat 69%)

Empreses instal·lades: 11

Parcel·les disponibles: 1

Serveis de proximitat: No

Senyalització viària: No

Accessibilitat per a vianants / bicicletes:  Dolenta

Serveis urbanístics i de telecomunicacions

  • Xarxa contra incendis
  • Xarxa d’enllumenat públic
  • Cobertura de telefonia mòbil
  • Cobertura de banda ampla
  • Cobertura ADSL
  • Cobertura WIMAX